Zespół Aspergera – gdzie szukać pomocy?

Ostatnimi czasy dość dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju dzieci. To szalenie ważna i dobra zmiana w wychowaniu i kształceniu, ponieważ dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, który odgrywa kolosalną rolę w kształtowaniu charakteru, osobowości i tożsamości. Próba zrozumienia osobowości, umysłu dziecka i etapów jego rozwoju pozwala z jednej strony na dobranie właściwych metod wychowania i przekazywania wiedzy, z drugiej zaś umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości i skuteczne wdrożenie środków mających ułatwić dzieciom rozwój i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dzielono dzieci na grzeczne i niegrzeczne, dziś wiemy, że każde dziecko jest osobną jednostką, które czuje i myśli inaczej niż rówieśnik a także ma inny próg wrażliwości, empatii i zdolności do adaptacji. Wiemy także, że istnieje cały szereg zaburzeń rozwojowych, które wymagają innych metod wychowawczych i edukacyjnych, przede wszystkim zaś – akceptacji i zrozumienia ze strony najbliższego otoczenia. Jednym z dość często pojawiających się zaburzeń jest zespół Apsergera.

Dziecko (pixabay.com)

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to rodzaj zaburzenia rozwoju, który mieści się w grupie zaburzeń o podłożu autystycznym. Nie jest to jednak przypadek autyzmu w powszechnym rozumieniu. To najłagodniejsze z zaburzeń z grupy autystycznej, które nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania w społeczeństwie ani nie sprawia, że dziecko żyje we własnym świecie. Zespół Aspergera oznacza pewną dysfunkcję w kontaktach i umiejętnościach społecznych. Dzieci te mają problemy z komunikacją z innymi dziećmi, a także w komunikacji z rodzicami. Nie potrafią zrozumieć i dostosować się do norm społecznych. Bardzo często więc są postrzegane jako dzieci niegrzeczne, nieumiejące się zintegrować z grupą.

Dzieci z zespołem AZ są bardzo inteligentne.

Dzieci z zespołem Aspergera wykazują dużą zdolność zapamiętywania i chęć zdobywania wiedzy w interesujących je dziedzinach. Czasem nawet nazywa się to zjawisko obsesyjnym pragnieniem zdobywania wiedzy. Dzieci wcześnie zaczynają interesować się matematyką, geografią i czytaniem. Mają doskonałe zdolności do zapamiętywania, bez problemu więc uczą się na pamięć długich wierszy lub rozkładów autobusów. Przy całej swojej inteligencji nie potrafią jednak nawiązać kontaktów z innymi rówieśnikami, zachować się odpowiednio do sytuacji i reagować zgodnie z normami społecznymi. Zespół Aspergera nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, trzeba jednak poświęcić dziecku wiele uwagi i nauczyć go funkcjonowania w społeczeństwie. Nieoceniony jest tutaj psycholog i terapia. Terapia gwarantuje, że dziecięce trudności w interakcjach społecznych znikną w okresie dorosłym.

Pomoc psychologiczna z zakresu choroby Aspergera http://strefaterapii.pl/.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *