Ostatnimi czasy dość dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju dzieci. To szalenie ważna i dobra zmiana w wychowaniu i kształceniu, ponieważ dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, który odgrywa kolosalną rolę w kształtowaniu charakteru, osobowości i tożsamości. Próba zrozumienia osobowości, umysłu dziecka i etapów jego rozwoju pozwala z jednej strony na dobranie właściwych metod wychowania i przekazywania wiedzy, z drugiej zaś umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości i skuteczne wdrożenie środków mających ułatwić dzieciom rozwój i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dzielono dzieci na grzeczne i niegrzeczne, dziś wiemy, że każde dziecko jest osobną jednostką, które czuje i myśli inaczej niż rówieśnik a także ma inny próg wrażliwości, empatii i zdolności do adaptacji. Wiemy także, że istnieje cały szereg zaburzeń rozwojowych, które wymagają innych metod wychowawczych i edukacyjnych, przede wszystkim zaś – akceptacji i zrozumienia ze strony najbliższego otoczenia. Jednym z dość często pojawiających się zaburzeń jest zespół Apsergera. Continue reading „Zespół Aspergera – gdzie szukać pomocy?”